O nás

Jsme projekční kancelář se sídlem v Brně, ale naše působnost je celorepubliková. V naší praxi se zabýváme zejména projektováním mostních konstrukcí, lávek pro pěší, opěrných zdí a propustků vč. navazujících úseků pozemních komunikací. Jsme schopni navrhnout, posoudit nebo nabídnout alternativu prakticky k jakékoliv konstrukci z železového nebo předpjatého betonu. Máme autorizaci pro mosty a inženýrské konstrukce, ale rádi pracujeme i v jiných oborech. Ověření dokumentace nespadající do „našeho“ oboru, jsme schopni zajistit ve spolupráci s osobou k tomu oprávněnou prakticky ve všech oblastech stavebnictví.

Za dobu naší praxe jsme se podíleli mimo jiné na projektové přípravě a následné realizaci těchto typů konstrukcí:

  • mosty, lávky pro pěší, klenby, propustky, opěrné zdi
  • ŽB konstrukce pozemních staveb (stropy, překlady, schodiště, garáže)
  • nádrže, bílé vany, drátkobetonové podlahy
  • odkalovací nádrže ČOV a další